Rabbani, N. “Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil Pada Bata Beton”. Jurnal Teknik, Vol. 20, no. 2, Dec. 2022, pp. 148-57, doi:10.37031/jt.v20i2.274.